Strona na której się znajdujesz używa plików cookies (ciasteczek). Jeśli nie zgadasz się na ich używanie zmień ustawienia przeglądarki lub opuść ją natychmiast.


Home | Oferta | Stacja paliw | Galeria | Kontakt | Polityka prywatności

JAMIX SP. Z O.O. ul. Towarowa 20, 38-200 Jasło | Tel: 13 44 68 068 | E-mail: jamixjaslo@gmail.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI JAMIX SP. Z O.O.

JAMIX SP. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, z którymi współpracuje. Polityka prywatności, to zestaw informacji, o tym jak przetwarzamy dane osobowe.

Administrator danych osobowych: JAMIX Sp. z o.o., ul. Towarowa 20, 38-200 Jasło, e-mail: jamix_inspektor@onet.pl

I. Cele przetwarzania danych osobowych:
- Czynności związane z prowadzeniem ewidencji handlowo – księgowej, takie jak wystawianie faktur i innych dokumentów sprzedażowych, wystawianie dokumentacji kasowej, ewidencjonowanie ich w księgach rachunkowych, przedstawianie w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego;
- Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
- Marketing bezpośredni, realizowany za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych;
- Ochrona bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny);
- Pozyskiwanie materiału dowodowego (monitoring wizyjny).

II. Dane osobowe, które przetwarzamy to:
- Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
- Zapis monitoringu wizyjnego.

III. Odbiorcy danych osobowych:
- Upoważnieni pracownicy administratora danych;
- Upoważnieni pracownicy podmiotów zewnętrznych (np. firmy informatyczne);
- Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. Ministerstwo Finansów, sądy organy ścigania.

Dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

IV. Sposób zabezpieczenia danych osobowych:
- Prowadzenie rejestru operacji na danych osobowych;
- Prowadzenie rejestru naruszeń;
- Dokumentacja zawierająca dane osobowe zabezpieczona jest w pomieszczeniach zamkniętych;
- Dane osobowe przechowywane w systemach komputerowych/na serwerach zabezpieczone są hasłami dostępowymi;
- Realizacja tzw. Polityki czystego biurka;
- Pisemna umowa powierzenia danych osobowych, jako narzędzie powierzenia danych podmiotom zewnętrznym.

V. Okres przechowywania danych osobowych:
- Okres wymagany przez prawo podatkowe w przypadku dokumentacji (6 lat);
- Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez JAMIX Sp. z o.o. w przypadku danych gromadzonych w systemach komputerowych;
- Okres trwania usługi newsletter, w przypadku ofert handlowych;
- Do momentu wycofania zgody przez posiadacza danych, jednak z uwzględnieniem wymogów stawianych przez prawo podatkowe, handlowe etc;
- Dwa tygodnie, w przypadku systemu monitoringu wizyjnego.

VI. Prawa posiadacza danych osobowych:
- Prawo dostępu do danych osobowych;
- Prawo do sprostowania danych osobowych;
- Prawo do usunięcia danych osobowych;
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- Prawo do przenoszenia danych osobowych;
- Prawo wniesienia sprzeciwu;
- Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyślij zapytanie | Do góry